[1]
Saleh, Y., Mahat, H., Hashim, M., Nayan, N. and See, K.L. 2018. Keberkesanan Program Pemindahan Ilmu Tatacara Menyelamat Sewaktu Banjir dalam Kalangan Komuniti Kuala Krai, Kelantan, Malaysia. EDUCATUM Journal of Social Sciences. 4, 1 (Dec. 2018), 14-21.