(1)
Saleh, Y.; Mahat, H.; Hashim, M.; Nayan, N.; Norkhaidi, S. B. Perbezaan Kualiti Hidup Penduduk Berdasarkan Ciri Demografi Di Pusat Petempatan Kecil: Kajian Kes Daerah Muallim, Perak, Malaysia. EJOSS 2020, 6, 12-21.