(1)
Lim, S.-Y.; Gan, P.-T.; Muhammad, F. bin; Mohd Hussin, M. Y. bin. Measuring Uncertain Economic Conditions: A Survey of Economic Conditions Index, Monetary Conditions Index and Monetary Rules: Mengukur Keadaan Ekonomi Tidak Menentu: Suatu Tinjauan Mengenai Indeks Keadaan Ekonomi, Indeks Keadaan Monetari Dan Peraturan Monetari. EJOSS 2015, 1, 66-74.