Saleh, Y., Mahat, H., Hashim, M., Nayan, N., & Norkhaidi, S. B. (2020). Perbezaan kualiti hidup penduduk berdasarkan ciri demografi di pusat petempatan kecil: Kajian kes daerah Muallim, Perak, Malaysia. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 6(1), 12–21. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol6.1.2.2020