Mat Yusof, S. F., Ting, T. S., & Taha, H. (2019). Diagnosis penguasaan kemahiran dan kesilapan pelajar tingkatan satu bagi tajuk Pembinaan Geometri. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 5(1), 7-14. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol5.1.2.2019