Zakaria, Ezarina binti, and Fauziah binti Ibrahim. 2021. “The Early Phase of Marriage Experiences (1 to 5 Years) As the Wife of Drug Addicts: An Exploration Study: Pengalaman Fasa Awal Perkahwinan (1 Hingga 5 Tahun) Sebagai Isteri Penagih Dadah : Satu Kajian Penerokaan”. EDUCATUM Journal of Social Sciences 7 (2):1-10. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol7.2.1.2021.