[1]
Y. Saleh, H. Mahat, M. Hashim, N. Nayan, and S. B. Norkhaidi, “Perbezaan kualiti hidup penduduk berdasarkan ciri demografi di pusat petempatan kecil: Kajian kes daerah Muallim, Perak, Malaysia”, EJOSS, vol. 6, no. 1, pp. 12–21, May 2020.