[1]
Y. Saleh, H. Mahat, M. Hashim, N. Nayan, and K. L. See, “Keberkesanan Program Pemindahan Ilmu Tatacara Menyelamat Sewaktu Banjir dalam Kalangan Komuniti Kuala Krai, Kelantan, Malaysia”, EJOSS, vol. 4, no. 1, pp. 14-21, Dec. 2018.