Saleh, Y., H. Mahat, M. Hashim, N. Nayan, and S. B. Norkhaidi. “Perbezaan Kualiti Hidup Penduduk Berdasarkan Ciri Demografi Di Pusat Petempatan Kecil: Kajian Kes Daerah Muallim, Perak, Malaysia”. EDUCATUM Journal of Social Sciences, vol. 6, no. 1, May 2020, pp. 12-21, doi:10.37134/ejoss.vol6.1.2.2020.