Contact Us

Chief Editor

Geography

Pejabat Karang Mengarang (UPSI Press)

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjong Malim

Perak

No Phone: 05-450 5600

Faks: 05-4595169

E-mel: ce.geography@upsi.edu.my