Editor-in-Chief

Associate Prof. Dr. Mohd Faris Dziauddin, 

Scopus ID : 55631507000 ; 

Universiti Pendidikan Sultan Idris , Tanjong Malim, MALAYSIA. 
faris@fsk.upsi.edu.my

 

Managing Editor

Dr. Sumayyah Aimi Mohd Najib

Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, MALAYSIA.
sumayyah@fsk.upsi.edu.my

 

Editorial Board Members

Associate Prof. Datin Dr. Safiah @ Yusmah Muhammad Yusoff

Scopus ID : 56151598900

Universiti of Malaya, MALAYSIA. 
dr.safiah@um.edu.my

Dr. Projo Danoedoro

Scopus ID : 54083041300

Universitas Gadjah Mada, INDONESIA.
pdanoedoro@ugm.ac.id

Dr. Tan Mou Leong

Universiti Sains Malaysia, Penang, MALAYSIA.
mouleong@usm.my

Associate Prof. Dr. Netrananda Sahu

Scopus ID : 45661962700

University of Delhi, Delhi, INDIA.
nsahu@geography.du.ac.in

Associate Prof. Dr. Zulyadini Abd. Rahman

Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Malaysia
zully@fsk.upsi.edu.my