[1]
Buyung, M. and Shafii, H. 2018. Komponen Fizikal Pembinaan Kolej Kediaman Lestari di Universiti Awam Malaysia: Tinjauan Literatur. GEOGRAFI. 6, 2 (Oct. 2018), 42 - 56.