[1]
George, F., Mapa, M., Sunsearry Potirik, E. and Dinggai, M.S. 2018. Pengurusan Sisa Elektrik dan Elektronik (E-Sisa) dalam Kalangan Isi Rumah: Kajian Kes Wilayah Persekutuan Labuan. GEOGRAFI. 6, 2 (Oct. 2018), 57 - 66.