[1]
Abdul Kadir, N., Imang, U. and Atang, C. 2018. Cabaran Pelaksanaan Program Gerakan Desa Wawasan dalam Memajukan Kawasan Luar Bandar di Sabah. GEOGRAFI. 6, 2 (Oct. 2018), 76 - 89.