[1]
Mohd Zanuddin, I., Saleh, Y. and Mahat, H. 2018. Pembinaan Indikator Konstruk Sosioekonomi Bagi Mengukur Kesejahteraan Penduduk Dalam Kawasan Pinggiran Wilayah Metropolitan Lembah Klang-Langat, Malaysia. GEOGRAFI. 6, 2 (Oct. 2018), 90 - 100.