[1]
Che Rose, R.A. and W. M., W.N.H. 2018. Impak Projek Bypass Fasa 2 Terhadap Sosioekonomi Penduduk Setempat di Pasir Mas, Kelantan: Impacts of the Bypass Phase 2 Projects toward the Locals’ Socioeconomic at Pasir Mas, Kelantan. GEOGRAFI. 6, 3 (Nov. 2018), 86–93.