[1]
Abdul Rashid, S.M.R. and Hassan, F. 2020. Amalan dan penglibatan peniaga kecil melalui perniagaan digital semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia. GEOGRAFI. 8, 2 (Oct. 2020), 1-20. DOI:https://doi.org/10.37134/geografi.vol8.2.1.2020.