[1]
Mohd Shohid, N.I. 2022. Knowledge, Awareness and Preparedness of SMK Yan Primary Secondary Students on The Issue of Flood in Yan, Kedah: Pengetahuan, Kesedaran dan Kesediaan Pelajar Menengah Rendah SMK Yan Terhadap Isu Banjir di Yan, Kedah. GEOGRAFI. 10, 2 (Dec. 2022), 99–122. DOI:https://doi.org/10.37134/geografi.vol10.2.6.2022.