(1)
Buyung, M.; Shafii, H. Komponen Fizikal Pembinaan Kolej Kediaman Lestari Di Universiti Awam Malaysia: Tinjauan Literatur. GEOG 2018, 6, 42 - 56.