(1)
Abdul Kadir, N.; Imang, U.; Atang, C. Cabaran Pelaksanaan Program Gerakan Desa Wawasan Dalam Memajukan Kawasan Luar Bandar Di Sabah. GEOG 2018, 6, 76 - 89.