(1)
Mohd Zanuddin, I.; Saleh, Y.; Mahat, H. Pembinaan Indikator Konstruk Sosioekonomi Bagi Mengukur Kesejahteraan Penduduk Dalam Kawasan Pinggiran Wilayah Metropolitan Lembah Klang-Langat, Malaysia. GEOG 2018, 6, 90 - 100.