(1)
Che Rose, R. A.; W. M., W. N. H. Impak Projek Bypass Fasa 2 Terhadap Sosioekonomi Penduduk Setempat Di Pasir Mas, Kelantan: Impacts of the Bypass Phase 2 Projects Toward the Locals’ Socioeconomic at Pasir Mas, Kelantan. GEOG 2018, 6, 86-93.