(1)
Abdul Rashid, S. M. R.; Hassan, F. Amalan Dan Penglibatan Peniaga Kecil Melalui Perniagaan Digital Semasa Pandemik COVID-19 Di Malaysia. GEOG 2020, 8, 1-20.