(1)
Mohd Shohid, N. I. Knowledge, Awareness and Preparedness of SMK Yan Primary Secondary Students on The Issue of Flood in Yan, Kedah: Pengetahuan, Kesedaran Dan Kesediaan Pelajar Menengah Rendah SMK Yan Terhadap Isu Banjir Di Yan, Kedah. GEOG 2022, 10, 99-122.