Abdul Rashid, S. M. R., & Hassan, F. (2020). Amalan dan penglibatan peniaga kecil melalui perniagaan digital semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia. GEOGRAFI, 8(2), 1-20. https://doi.org/10.37134/geografi.vol8.2.1.2020