Mohd Shohid, N. I. (2022). Knowledge, Awareness and Preparedness of SMK Yan Primary Secondary Students on The Issue of Flood in Yan, Kedah: Pengetahuan, Kesedaran dan Kesediaan Pelajar Menengah Rendah SMK Yan Terhadap Isu Banjir di Yan, Kedah. GEOGRAFI, 10(2), 99–122. https://doi.org/10.37134/geografi.vol10.2.6.2022