BUYUNG, M.; SHAFII, H. Komponen Fizikal Pembinaan Kolej Kediaman Lestari di Universiti Awam Malaysia: Tinjauan Literatur. GEOGRAFI, v. 6, n. 2, p. 42 - 56, 31 out. 2018.