MOHD ZANUDDIN, I.; SALEH, Y.; MAHAT, H. Pembinaan Indikator Konstruk Sosioekonomi Bagi Mengukur Kesejahteraan Penduduk Dalam Kawasan Pinggiran Wilayah Metropolitan Lembah Klang-Langat, Malaysia. GEOGRAFI, v. 6, n. 2, p. 90 - 100, 31 out. 2018.