ABDUL RASHID, S. M. R.; HASSAN, F. Amalan dan penglibatan peniaga kecil melalui perniagaan digital semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia. GEOGRAFI, v. 8, n. 2, p. 1-20, 27 out. 2020.