Abdul Rashid, Siti Masayu Rosliah, and Fatimah Hassan. 2020. “Amalan Dan Penglibatan Peniaga Kecil Melalui Perniagaan Digital Semasa Pandemik COVID-19 Di Malaysia”. GEOGRAFI 8 (2), 1-20. https://doi.org/10.37134/geografi.vol8.2.1.2020.