Abdul Rashid, S. M. R. and Hassan, F. (2020) “Amalan dan penglibatan peniaga kecil melalui perniagaan digital semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia”, GEOGRAFI, 8(2), pp. 1-20. doi: 10.37134/geografi.vol8.2.1.2020.