[1]
M. Buyung and H. Shafii, “Komponen Fizikal Pembinaan Kolej Kediaman Lestari di Universiti Awam Malaysia: Tinjauan Literatur”, GEOG, vol. 6, no. 2, pp. 42 - 56, Oct. 2018.