[1]
N. Abdul Kadir, U. Imang, and C. Atang, “Cabaran Pelaksanaan Program Gerakan Desa Wawasan dalam Memajukan Kawasan Luar Bandar di Sabah”, GEOG, vol. 6, no. 2, pp. 76 - 89, Oct. 2018.