[1]
S. M. R. Abdul Rashid and F. Hassan, “Amalan dan penglibatan peniaga kecil melalui perniagaan digital semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia”, GEOG, vol. 8, no. 2, pp. 1-20, Oct. 2020.