Abdul Rashid, S. M. R., and F. Hassan. “Amalan Dan Penglibatan Peniaga Kecil Melalui Perniagaan Digital Semasa Pandemik COVID-19 Di Malaysia”. GEOGRAFI, Vol. 8, no. 2, Oct. 2020, pp. 1-20, doi:10.37134/geografi.vol8.2.1.2020.