Abdul Rashid, Siti Masayu Rosliah, and Fatimah Hassan. “Amalan Dan Penglibatan Peniaga Kecil Melalui Perniagaan Digital Semasa Pandemik COVID-19 Di Malaysia”. GEOGRAFI 8, no. 2 (October 27, 2020): 1-20. Accessed July 6, 2022. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/GEOG/article/view/4197.