1.
Abdul Rashid SMR, Hassan F. Amalan dan penglibatan peniaga kecil melalui perniagaan digital semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia. GEOG [Internet]. 27Oct.2020 [cited 6Jul.2022];8(2):1-0. Available from: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/GEOG/article/view/4197