[1]
Baharudin, R. 2016. Model Kejayaan Sistem Maklumat dalam Pengurusan Organisasi: Information System Success Model in Organizational Management. Journal of ICT in Education. 3, (Dec. 2016), 1–12.