(1)
Md Ibharim, L. F.; Mohamad Yatim, M. H. Kreativiti Dan Kemahiran Kanak-Kanak Dalam Mereka Bentuk Permainan Digital Bagi Tujuan Pembelajaran. JICTIE 2019, 1, 87-102.