(1)
Baharudin, R. Model Kejayaan Sistem Maklumat Dalam Pengurusan Organisasi: Information System Success Model in Organizational Management. JICTIE 2016, 3, 1-12.