(1)
Supermaniam, M.; Zaharudin, R. Penggunaan Aplikasi Mudah Alih Multimedia Interaktif Untuk Meningkatkan Pemikiran Algebra Pecahan Dalam Kalangan Murid-Murid Masalah Pembelajaran. JICTIE 2021, 8, 43-51.