(1)
Lim, C. K.; Shafiihuna, H.; Wang, S. L. Pembinaan Model Pendidikan Pembangunan Lestari Untuk Program Pengajian Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat Di Universiti Pendidikan Sultan Idris. JICTIE 2021, 8, 126-143.