(1)
Mohamad, A. M. Analisis Pola Penggunaan Portal E-Pembelajaran Dan Pencapaian Subjek. JICTIE 2022, 9, 100-116.