Lim, C. K., Shafiihuna, H., & Wang, S. L. (2021). Pembinaan Model Pendidikan Pembangunan Lestari untuk Program Pengajian Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Journal of ICT in Education, 8(2), 126-143. https://doi.org/10.37134/jictie.vol8.2.12.2021