Mohamad, Ahmad Muhaimin. 2022. “Analisis Pola Penggunaan Portal E-Pembelajaran Dan Pencapaian Subjek”. Journal of ICT in Education 9 (1), 100-116. https://doi.org/10.37134/jictie.vol9.1.9.2022.