Lim, C. K., Shafiihuna, H. and Wang, S. L. (2021) “Pembinaan Model Pendidikan Pembangunan Lestari untuk Program Pengajian Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat di Universiti Pendidikan Sultan Idris”, Journal of ICT in Education, 8(2), pp. 126-143. doi: 10.37134/jictie.vol8.2.12.2021.