[1]
R. Baharudin, “Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif: Seni Anyaman Melayu: Development Interactive Multimedia Software: Malay Woven Art”, J ICT Educ, vol. 1, pp. 73–86, Jun. 2019.