[1]
C. S. Said, I. N. Umar, B. Muniandy, and S. Desa, “Aplikasi Teknologi Multimedia dalam Pembelajaran Sains Biologi: Kesan Terhadap Pelajar Berbeza Tahap Keupayaan Spatial: Multimedia Technology Application in Biology Science Learning: Effects on Students with Different Levels of Spatial Ability”, JICTIE, vol. 2, pp. 12–25, Jun. 2019.