[1]
R. Baharudin, “Model Kejayaan Sistem Maklumat dalam Pengurusan Organisasi: Information System Success Model in Organizational Management”, JICTIE, vol. 3, pp. 1–12, Dec. 2016.