[1]
S. N. Supal and M. H. Mohamad Yatim, “Kemahiran Meta Kognitif Kanak-Kanak dalam Penggunaan Perisian dan Peranti Input Tanpa Sentuhan Leap Motion”, JICTIE, vol. 7, no. 2, pp. 1-13, Jun. 2020.